معرفی نمایشگاه

معرفی  نمایشگاه

طرح نمایشگاه کنفرانس بسته بندی ایران با توجه به اهمیت محورهای کنفرانس پایه ریزی شده است.هدف از برگزاری این نمایشگاه تحقق شعار کاربردی نمودن کنفرانس علمی در نزد مخاطبین خود می باشد بدین منظور در نظر می باشد که شرکت های داخلی و خارجی با توجه به عناوین محورها بتوانند دستاوردهای خودرا به نمایش بگذارند تا مورد رضایت علاقه مندان به تولید، صادرات  کنندگان محصولات و ….  قرار گیرد .

بدین منظور کلیه شرکت هایی که در بخش های تولید بسته، مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات، طراحان، فعالان بخش چاپ، گرافیک و …  فعالیت دارند و به نوعی در صنعت بسته بندی تاثیرگذارند می توانند با حضور خود در  این کنفرانس، آن را مورد حمایت قرار دهند.