شرایط ارسال مقالات برای کنفرانس

شرایط ارسال مقالات برای کنفرانس

شرایط ارسال مقالات برای کنفرانس-كلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم می‏توانند ضمن رعایت فرمت نگارش مقاله، آخرین یافته‏ های علمی، پژوهشی، کاربردی و مروری خود را منطبق بر محورهای تعیین‏ شده کنفرانس از طریق کنترل پنل کاربران به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. مقالات باید دارای رویکردهای پژوهشی و کاربردی باشند (اولویت با مقالات کاربردی می‏باشد). مقالات ارسالي بايد حاصل تلاش علمی شخص نویسنده مسئول باشد. ارسال مقالات به منزله پذیرش قانون حمایت از حق تالیف می‏باشد.

مقالات ارسالی باید دارای شرایط زیر باشند:

– مقالات ارسالی بایستی شامل یافته‏های نوین در یکی از محورهای کنفرانس باشند.

– مقالات ارسالی نبایستی قبلاً به هیچ شکلی در جای دیگر چاپ یا ارایه شده باشند.

–  در این کنفرانس، مقاله به دو زبان فارسی یا انگلیسی مورد پذیرش قرار می‏گیرد.

– براي مقالات فارسي، بايستی چكيده انگليسي نيز ارسال گردد.

– لازم به ذکر است که چکیده و متن مقالات یکجا (Full paper) دریافت می‏گردد و نیازی به ارسال چکیده به صورت مجزا نمی‏باشد.

–  پژوهشگران محترم باید مقالات خود را مطابق فرمت پیشنهادی کنفرانس تهیه و از طریق وب سایت ارسال نمایند. این فرمت از طریق دانلود لینک در سایت کنفرانس در دسترس می‌باشد.

–  مقالات پس از طی فرآیند داوری توسط اساتید و صاحب‏نظران جهت ارایه انتخاب خواهند شد.

–  حداکثر تعداد صفحات مقاله کامل در کل ۸ تا ۱۰صفحه می‏باشد .

– فرد ثبت‏کننده مقاله به عنوان مسئول مکاتبات مقاله خواهد بود .كليه تعهدات مربوط به نگارش و ارسال مقاله به عهده فرد ارسال‏کننده مقاله مي‏باشد.

–  هر فرد حداکثر مجاز به ارسال ۳ مقاله می‏باشد .

–  مدت زمان ارایه هر مقاله ۱۵ دقیقه و مدّت زمان پاسخ‏گویی به سؤالات ۵ دقیقه و در مجموع ۲۰ دقیقه برای هر مقاله در نظر گرفته شده است. مقالات برگزيده پس از بررسي مجدّد در مجلّه‏های داراي امتياز علمي- پژوهشي به چاپ خواهند رسيد.

–  مقالات پذیرفته‏شده به صورت شفاهی، باید در قالب فایل نمونهPowerpoint  که لینک آن در سایت کنفرانس قرار دارد و متناسب با زمان تخصیص داده شده می باشد، آماده گردند.

–  مقالات پذیرفته‏شده به صورت پوستر، باید در قالب فایل نمونه که لینک آن در سایت کنفرانس قرار دارد آماده و در زمان تعیین شده در برنامه کنفرانس، در محلی که اختصاص داده شده است نصب گردند.

شرایط ارسال مقالات برای کنفرانس

شرایط ارسال مقالات برای کنفرانس

http://pc.ispst-pack.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3/?preview=true