کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران - International Packaging Conference of Iran

0

معرفی کنفرانس

معرفی کنفرانس انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران با همکاری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با دریافت مجوز برگزاری کنفرانس  بین اللملی بسته بندی ایران از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری قصد دارد تا با این همایش چند بعدی ضمن معرفی نقش  و تاثیر بسته بندی در...

اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران _تهران 0

The First International Packaging Conference of Iran-Tehran

۲۳-۲۴ April 2018 In this regard, it informs all domestic and foreign craftsmen and businessmen in the field of packaging; in order to expand the scientific, commercial, and industrial relations between the Islamic Republic of Iran and other countries, and to further explore and disseminate the values, objectives and practices...

اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران _تهران 0

اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران _تهران

اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران _تهران ۲۴–۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷ بدینوسیله به اطلاع کلیه صنعتگران و تجار داخلی و خارجی در حوزه بسته بندی می رساند؛ به منظور گسترش روابط علمی، تجاری و صنعتی میان جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و شناساندن و اشاعه هرچه بیشتر ارزش...


Warning: Illegal string offset 'update_browscap' in /home/ispst/domains/ispst-pack.ir/public_html/pc/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 157