تقدیر و تشویق برگزیدگان

تقدیر و تشویق برگزیدگان:
-اعلام مشخصات فرد یا سازمان برگزیده در یایان بخش مسابقه
-اعطای لوح تقدیر
-اعطای جایز نفیس
-اعطای انواع دیگر جوایز احتمالی از سوی حامیان کنفرانس یا مسئولان کشوری
-درج مشخصات طرح برگزیده و پدید آورندگان آندر کتاب وگزارشات مربوطه
-چکیده و شناسه تمامی ورودی های پذیرفته شده در بخش مسابقه با ذکر رتبه آنها در این بخش در کتابی منتشر و در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت