شرایط مسابقه کنفرانس

شرایط مسابقه کنفرانس
در راستای تعمیق و اهمیت دادن به محور های علمی و پژوهشی اعلام شده برای کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران ،این کنفرانس اقدام به معرفی و تشویق پروژه هایی که تحقیق عینی محور های ذیل باشند خواهد کرد.
۱-محورهای علمی و پژوهشی کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران عبارتند از :
الف-دستاورد های نوین بسته بندی
ب-نقش بسته بندی در حل مشکلات صنعت و تجارت کشور
پ-بهبود فضای کسب و کار در صنعت بسته بندی ایران
۲-طرح ها وپروژه هایی که منجر به تحقق یکی از محور های فوق باشند اجازه ورود به بخش مسابقه کنفرانس را خواهند داشت. تشخیص انطباق طرح ها وپروژه ها با محورهای علمی و پژوهشی فوق، با گروه انتخاب بخش مسابقه می باشد.


Warning: Illegal string offset 'update_browscap' in /home/ispst/domains/ispst-pack.ir/public_html/pc/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 157