فرمت طرح ها و پروژه ها

فرمت طرح ها و پروژه ها
فرمت طرح ها و پروژه ها برای شرکت در بخش مسابقه به شرح زیر است:
-خلاصه طرح به صورت متن در یک تا سه صفحه آ۴
-تصاویر و نمودار های ضمیمه برای خلاصه طرح در قطعا ۴آ یا۳آ به همراه فایل احتمالی بر روی لوح فشرده
-اسناد احتمالی لازم برای اثبات کارایی طرح در رابطه با یکی از محور های مسابقه در قطع ۴آیا۳آ
-توضیحات ، تصاویر ، نمودار ها و هرگونه اسناد لازم که پس از پذیرش در بخش مسابقه از طرف گروه داوری درخواست شود.
۷-لازم است متقاضی شرکت در مسابقه فرم ثبت نام مخصوص این بخش را تکمیل کرده و مدارک درخواستی را ارائه دهد.
بدیهی است هیچ طرح و پروژه ای بدون تکمیل مراحل ثبت نام ،در دستور کار بخش مسابقه قرار نخواهد گرفت.
۸-مهلت پذیرش طرح ها و پروژه ها برای ورود به بخش مسابقه تا پایان آذر۱۳۹۶می باشد.
۹-برای شرکت در مسابقه با دبیر خانه کنفرانس تماس بگیرید.


Warning: Illegal string offset 'update_browscap' in /home/ispst/domains/ispst-pack.ir/public_html/pc/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 157