هزینه شرکت در مسابقه

هزینه شرکت در مسابقه :
• برای متقاضیان از ساز مان ها ، شرکت ها در بخش های دولتی و خصوصی ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
• تخفیف برای اساتید و دانشجویان دانشگاهی ۲۰درصد
• تخفیف برای اعضای انجمن ۵۰درصد
خواهشمند است مبلغ درج مشخصات را طی حواله بانکی/چک به عهده بانک تجارت در وجه انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران به شماره حساب جاری ۳۷۶۱۱۳۶۷۱ بانک تجارت شعبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ کد شعبه ۳۷۶ ضمیمه درخواست گردد.


Warning: Illegal string offset 'update_browscap' in /home/ispst/domains/ispst-pack.ir/public_html/pc/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 157