مقالات تایید شده برای سخنرانی

 

جدول مقالات تایید شده برای سخنرانی

 ردیف نام نویسنده عنوان
۱ نیما سیدالحکمایی دستگاه بسته بندی شارژ مجدد
۲ عبدالرسول ارومیه ای رشد بازار جهانی بسته بندی های بایو پلیمری
۳ مصطفی امام پور مهار بار و نقش آن در بسته بندی های حمل و نقلی
۴ سید نجمه موسوی بررسی امکان استفاده از بنتونیت به عنوان کمک نگه دارنده پرکننده  در کاغذ های چاپ و تحریرکاغذسازی امیرآباد
۵ علی نادری نقش بسته بندی در پیشگیری وضعی از سرقت مهمات جنگ افزارهای سبک در نیروهای مسلح
۶ روناک امیری طراحی برچسب حاوی متابولیت های ثانویه ی گیاهی بعنوان شناساگر زمان-دما
۷ فرناز معصوم زاده جوزدانی طراحی پیام های بصری زیست محیطی در بسته بندی کالاهای مصرفی در پرتو گرافولوژی فرهنگی
۸ سمیرا دلیر کاربرد پوشش دهی با صمغ به دانه حاوی عصاره دارچین در انبارداری میوه خرمالو
۹ سوگند حیدری Green synthesis of silver nanoparticles using instant tea extract: characterization and antibacterial activities
۱۰ شادمان پورموسی چالش ها و راهبردهای توسعه صنعت کارتن سازی ایران
۱۱ سمیرا برنجی اردستانی ارزیابی اثرات پوشش های خوراکی آلژینات کلسیم بر ویژگی های حسی گوشت گوسفند تازه
۱۲ حسن صراف جوشقانی حمایت از بسته بندی ایرانی در تولیدات دفاعی
۱۳ فاطمه علیزاده ظروف و بسته بندی های قابل استفاده در مایکروویو و تست مهاجرت در آن ها
۱۴ حسن زلفی تأثیر اصول امنیتی و اخلاقی در بسته بندی در حوزه لجستیک نظامی
۱۵ نسرین مقدم تفکر طراحی در بسته بندی
۱۶ حسین جلالی ترشیزی، پرنیان سلیمی استراتژی های فرایند تولید برای بهبود استحکام کاغذهای بسته بندی